Editada la “Guia de contingut digital accessible: vídeo”

Download Pdf

Es troba ja a disposició de tothom la “GUIA DE CONTINGUT DIGITAL ACCESSIBLE: VÍDEO“.

Aquesta guia recull el resultat del projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD2010 Expedient: 2010MQD00008) titulat “El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior”.

El projecte suposa un fruit d’anys de recerca i formació en un àmbit tant necessari com és l’accessibilitat a les TICs, que intenta eliminar les barreres que la tecnologia imposa fent especial èmfasi amb les persones amb discapacitats. Aquesta és una de les nostres línies de recerca i una de les nostres motivacions com a professors i investigadors.

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a l’empenta i la col·laboració d’un grup multidisciplinari de professionals universitaris (pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia) i multiuniversitari de les Universitats de Lleida i Barcelona (UdL i UB).

El resultat és conseqüència d’un treball que ve de lluny i que té com a objectiu principal donar suport als usuaris editors de contingut digital(documents de text, presentacions, pàgines web i contingut multimèdia) perquè, en aplicar principis d’accessibilitat en l’edició dels documents, aquest contingut ofereixi informació fàcil de percebre, fàcil d’interactuar i comprensible, de manera que les persones amb discapacitat puguin utilitzar-los i accedir al seu contingut sense cap tipus de dificultat.

Aquesta guia complementa la “Guia de contingut digital accessible”, treball que es realitzà el 2009-10 amb la col·laboració de la unitat UdLxTothom (UdL). Aquesta guia es va enfocar inicialment a donar suport a docents amb necessitat de proporcionar material accessible als seus estudiants. El resultat final, però, és d’ús generalitzat, donant pautes d’edició accessible en formats “habituals” (MS-word, OpenOffice, MS-PowerPoint o PDF). Al mateix temps, proporciona suport equivalent als editors web utilitzats en plataformes digitals com ara Sakai i OpenCMS.

La guia actual representa un nou pas enfocat aquest cop a l’edició de vídeo digital accessible. Igual que amb les guies anteriors, el públic destinatari és el professorat universitari però és perfectament vàlid per qualsevol persona que vulgui crear o editar vídeos digitals accessibles.

Per acabar, és important destacar també la col·laboració en el projecte d’ACTIVA MÚTUA 2008, entitat que mitjançant el grup GRIHO ha signat un Conveni de col·laboració amb la UdL per desenvolupar tecnologies i projectes que possibilitin l’adaptació i reinserció laboral de persones amb discapacitat, en l’àmbit de les TIC.