GRIHO present a la 1ª Jornada de Recerca del Campus Universitari Igualada - UdL

Download Pdf

La 1ª Jornada de Recerca al Campus Universitari d´Igualada (24.03.2022) té com a filosofia donar veu i espai als/les investigadors/es per tal de visibilitzar la seva recerca i generar espais de circulació de sinèrgies i oportunitats entre els mateixos investigadors i la societat catalana.

Els objectius de la 1ª Jornada de Recerca Campus Universitari Igualada – UdL són:

Difondre la recerca que es realitza al Campus Universitari Igualada – UdL a la societat catalana

Visibilitzar la recerca que es realitza al Campus Universitari Igualada – UdL i els/les investigadores que la desenvolupen

Fomentar l’establiment de lligams de col·laboració entre investigador/es del campus i altres entitats interessades

La jornada està oberta al professorat de la Universitat de Lleida, a estudiants, i a membres de la societat en general, que estigui interessat en conèixer la recerca que es desenvolupa al Campus Universitari Igualada – UdL.

La jornada està organitzada per Sergio Sayago (organitzador principal) i Cristina Dalfó (Escola Politècnica Superior), Laura Martínez (Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia), Rosa Florensa i Carles Capdevila (Facultat de Dret, Economia i Turisme), i Mireia Cobos (PAS al Campus Universitari Igualada-UdL).

Sergio Sayago presenta Envelliment (i vida) digital: la vessant humana de la tecnologia.

El disseny gràfic del programa de la jornada ha estat realitzat per Rosa Gil.