Josep Maria

Titulació: Llicenciatura en Informàtica, Universitat Politècnica de Catalunya, 1990

Localització: Lleida

Enlace a su página personal: http://griho2.udl.es/josepma