César

César Mauri

Investigador del grup GRIHO, professor associat a la URV i fundador de l'empresa CREA Sistemes Informàtics.

Titulació: Enginyeria Informàtica 2001 (URV)

Interessos:

Interacció persona-ordinador per discapacitats severs. Sistemes basats en visió artificial i mètriques analítiques.

Localització

Flix (Tarragona)